ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ ได้ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำวารสารทั้งในรูปแบบเอกสารเเละออนไลน์

วันนี้ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ / เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ทีมงานวารสารมหาจุฬาวิชาการ ได้ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการจัดทำวารสารทั้งในรูปแบบเอกสารเเละออนไลน์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสาร ให้กับคณาจารย์จาก #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานถึง มจร. วังน้อย อยุธยา
กองวิชาการนำโดยอาจารย์โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รก.ผอ.กองวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงานวารจึงได้จัดต้อนรับเเละเเบ่งปันความรู้อันเป็นจะเเนวทางในการจัดทำวารสารต่อไป
.
#วิชาการก้าวหน้านำพาประชาก้าวไกล
#กองวิชาการ
#เครดิตภาพ คุณเล็ก สำนักพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close